Onion

Hành tây là một loại cây thảo mộc nhỏ mọc cao tới khoảng 2 feet.. Có rất nhiều loại giống của hành tây trồng khắp thế giới. Trung bình, cây trồng của nó mất khoảng 3-4 tháng từ cây để thu hoạch.