Pepper

Hồ tiêu thường được mô tả như là "vua của các gia vị”. Hiện nay, tiêu được trồng ở Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Việt Nam, và Campuchia cũng như bờ biển phía Tây của Ấn Độ, được gọi là Malabar. Hoa Kỳ là thị trường nhập khẩu lớn nhất của hạt tiêu. Ấn Độ vẫn là nước xuất khẩu lớn nhất của gia vị này, và Brazil có thể là một trong những nước xuất khẩu mới nhất.