CUCUMBER

Dưa chuột dễ trồng. Giống, khác nhau về kích thước, hình dạng và màu sắc, được trồng khắp nơi trên thế giới dưới các vùng khí hậu khác nhau. Nói chung, trái cây này có đặc trưng da màu xanh đậm, giòn, thịt chứa nước, và hạt ăn được và tập trung gần lõi của trái.