Star Apple

Các vú sữa, còn được gọi là caimito, là một trái cây lạ với vỏ ngoài không ăn được từ màu xanh sang màu tím, tùy thuộc vào giai đoạn của độ chín. Thịt bên trong ngọt, màu trắng và có hình dạng ngôi sao được hình thành bởi hạt ở giữa quả.